Generace

 

Čas:  

zpravidla 2. a  4. neděle v měsíci od 20.00 na faře

 

Náplň:

Setkávní lidí, kteří spolu chtějí hovořit o tématech, která je zajímají a která souvisejí s životní orientací. Východiskem je většinou předem vybraný biblický text, popřípadě určité téma, o kterém se diskutuje. Nechybí ani společný zpěv za doprovodu rozmanitých hudebních nástrojů.

 

Výběr z již probíraných témat:

O víře, Muž a žena v Bibli, Modlitba Páně, Advent a církevní rok, Vyznání víry, Naděje, Velikonoce, Dobro a zlo, Věda a víra, Podobenství, Sedm smrtelných hříchů ad.