Předkřestní příprava

 

 

Probíhá individuálně po dohodě s farářem sboru. Tato příprava je předpokladem k udělení svátosti křtu, který je současně dokladem o vlastním rozhodnutí následovat Krista, a tím i pozváním k jeho hostině milosti, večeři Páně.  V případě křtu dětí se za duchovní růst zaručují rodiče křtěného a kmotři.