Dětské bohoslužby

  

Dětské bohoslužby se konají několikrát do roka, zejména při příležitosti začátku a konce školního roku, o Vánocích, při křestních bohoslužbách, sborovém dni, příp. při dalších příležitostech.

 

Během dětských bohoslužeb zpíváme ze zpěvníku Svítá, kázání je přizpůsobeno pro děti jak obsahem, tak formou. Děti se podílejí na bohoslužbách aktivně, plní určené úkoly, hrají divadlo, doprovázejí na hudební nástroje a zpívají.