Rozloučení

     Odchod člověka na věčnost patří k životu stejně jako narození. Běh lidského života má svůj počátek i svůj konec. Pohřeb je v křesťanském vnímání chápán jako bohoslužba vděčnosti za darovaný život. Bůh život dává a stejně tak zemřelého přijímá k sobě. Pohřební bohoslužba také vyjadřuje solidaritu a ochotu být nablízku pozůstalým, které jejich blízký opustil. Pohřeb je důležitým náboženským i společenským rituálem, na který se často zapomíná.  

 

 

(s laskavým svolením rodiny Vaníčkových)