AVL klub

AVL je zkratkou pro  AUDIO-VIDEO-LITERÁRNÍ....  

 

Klub se koná  převážně od podzimu do jara, kdy se prodlužují večery a zkracují dny.Hlavní náplní je promítání filmů (vážných i nevážných) s následnou diskuzí u skleničky vína. Nechybí programy zaměřené na poslech hudby (často podle liturgického roku). a čtení poezie. V listopadu chystáme druhý literání večer nad nejnovější knihou izraelského spisovatele Davida Grossmana.