Konfirmační příprava

 

 

Probíhá zpravidla 1x za čtrnáct dní na faře. V současné době se ke konfirmaci chystají tři lidé (konfirmace proběhne na jaře 2014).

Cílem je porozumění základním otázkám křesťanství, vč. následného aktivního zapojení do života sboru.

Po konfirmaci mohou konfirmovaní přijímat svátost večeře Páně.