Nedělní kázání

Většina kázání, která zde najdete, zazněla jako slovo do života konkrétních lidí v malém městě ve východních Čechách a jeho okolí. Nejde o univerzální návod, jak žít a co dělat nebo nedělat. Jde o zamyšlení nad vybranými biblickými texty v určitý moment a na určitém místě. Jinde by kázání vypadala úplně jinak. Stejně tak nejde o čistopisná slohová a rétorická cvičení zdatných farářů, vikářů či kazatelů. Kázání či promluvy jednou zazní a pak život plyne dál ve svých často až příliš hluboce vyjetých kolejích. Pokud se do čtení kázání přeci jen pustíte, počítejte s tím. Pokud vás jejich četba osloví a budete cítit, že život může díky slyšenému slovu nabírat i jiný směr, pak jen Bohu díky.

Neděle 29.listopadu 2020

Neděle 22.listopadu 2020

Neděle 10.května 2020

Domácí bohoslužby, 10. května 2020 (Miki Erdinger)

Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení.

(Ž 100, 5)

Milé sestry a milí bratři, i dnešní neděli můžeme slyšet žalmistovo ujištění o Boží

lásce, odpuštění a blízkosti.

Věřím, že když se ohlédnete zpět do dnů karantény, vzpomenete si na chvíle,

kdy vám i přes všechna omezení bylo dobře, kdy jste měli radost, nebo jste cítili,

že vás Bůh nese přes starosti a obavy.

 

A tak vám přeji, ať i dnes nějak zažijete, že je Bůh s vámi, když se zastavujete, abyste prožili čas ve jménu Boha Otce, i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

 

Pokračování viz.příloha

 

 

Neděle 3.května 2020

Domácí bohoslužby, 3. května 2020 (Miki Erdinger)

Milé sestry a milí bratři, přeji Vám pokoj a milost od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen.

Zdravím Vás na prahu májových dní. Ještě stále doma, ale již s vidinou jasného času, kdy se společně sejdeme při bohoslužbách. Všichni věříme v Hospodina, Boha, který není vázán na jedno místo, ale který je s námi jak v kostele, tak i u nás doma. Prožijte tedy dnešní bohoslužby ve vědomí, že Otec i Syn i Duch Svatý jsou s námi i v tuto chvíli. Amen.

 

Hlahol Bohu, celá země! Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. (Ž 66, 1 a 4)

 

Pokračování viz.příloha

Nedělní kázání 26.4.2020

Domácí bohoslužby: 26. dubna 2020 (Filip Čapek)

Vstupní žalm a pozdrav: Moje ústa budou vyhlašovat moudrost, mé srdce bude rozjímat o rozumnosti. Nakloním své ucho k příslovím, při citaře předložím svou hádanku i výklad... Proč bych se bál ve zlých dnech.. (Ž 49,4-5).

Milé sestry a milí bratři, buďte pozdraveni apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i od Pána Ježíše Krista. Amen. 

Pokračování viz.příloha

Neděle 19.4.2020

Domácí bohoslužby, 19. dubna 2020 (Miki Erdinger)

Vstupní žalm a pozdrav Chvalte Hospodina, všechny národy, … neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. (Ž 117)

Milé sestry a milí bratři, pokoj vám a milost od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. S přáním pokoje a starým apoštolským pozdravem vás zdravím u vás doma, první neděli po Velikonocích. Až do Svatodušních svátků budeme procházet velikonočním obdobím. V tuto chvíli nevíme, zda některou neděli již společně, nebo zda stále každý sám, nebo s rodinou. Ať tak či tak, vždy to bude spolu s Kristem, který vchází do našich domovů, životů i srdcí, aby byl s námi. Spolu s Bohem Otcem a Duchem Svatým, v jejichž jménu se nyní spojujeme i na dálku. Amen. 

Velikonoční neděle

Domácí bohoslužby, Velikonoční neděle, 12. 4. 2020 (Miki Erdinger)

Vstupní žalm a pozdrav.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118, 24)

Milé sestry a milí bratři, je neděle vzkříšení. Den, který učinil Hospodin, aby nás utvrdil, že smrtí to všechno nekončí. Učinil ho každému z nás pro ujištění, že vzkříšení a nabídka bytí u Hospodina je zde i pro nás. A proto se radujme z dnešní neděle, přijímejme Boží lásku a utvrzujme svou víru a naději ve vzkříšení. Přeji každému z vás, ať i doma prožíváte sílu Boží blízkosti, působení Ducha Svatého a Kristovu lásku. Amen. 

Velký pátek

Domácí bohoslužby, Velký pátek, 10. 4. 2020 (Miki Erdinger)

Vstupní žalm a pozdrav I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. (Žalm 23, 4)

Zelený čtvrtek

Domácí pašijové čtení, čtvrtek 9. dubna 2020

Neděle květná- kázání 5.4.2020

 

 

Syndikovat obsah