Děti

 

 

Děti, to je budoucnost, ať už kdekoli; ve společnosti, v rodině, v církvi. Jsme moc rádi, že se i v našem sboru o děti pečuje, že mají díky svým rodičům a dalším lidem svůj program a své nezastupitelné místo, ať už jde o bohoslužby, náboženství, dětské tábory nebo jiná setkání.