Ekumenický pěvecký sbor

 

 

Nácvik zpěvu probíhá zpravidla ve středu od 19.00 na faře pod vedením RNDr. Václava Dernera. Ekumenický pěvecký sbor doprovází mše a bohoslužby. Družební soubory mají zpěváci v Drážďanech a v Budapešti. EPS spolupracuje s dalšími hudebními tělesy, jako je například pěvecký sbor Kolednice a další.

 

http://www.youtube.com/watch?v=NHSa0eM6U5g